Nextcloud là gì?

Nextcloud là gì?

Nextcloud là phần mềm đồng bộ và lưu trữ dữ liệu trên nền tảng đám mây tương tự như Google Drive hay One Drive,. Điểm khác biệt của Nextcloud so với các nên tảng lưu trữ và đồng bộ dữ liệu khác là bạn có thể tự xây dựng đám mây lưu trữ riêng của…